headerphoto
Home

listopad 2015

Mazowiecki rynek nieruchomości

Mazowiecki rynek nieruchomości Województwo mazowieckie pod względem rozwoju ekonomicznego oraz atrakcyjności inwestycyjnej, nie odbiega od innych regionów europejskich. Należy jednak podkreślić, że największy potencjał, także ten dotyczący rynku nieruchomości, skupiony jest w aglomeracji warszawskiej. W pozostałej części województwa wskaźniki ekonomiczne znajdują się poniżej średniej krajowej.Jeśli chodzi o rynek pierwotny to pod koniec 2013 odnotowano spadek