headerphoto
Home

Ekspertyzy budowlane i nadzór inwestorski

Ekspertyzy budowlane przeprowadzane są jeszcze przed wybudowaniem konkretnego budynku.

Kontroluje ona wtedy podstawowe sposoby wykonywania elementów nieruchomości zanim takowa jeszcze powstanie, kiedy wszelkie niedoróbki możliwe są jeszcze do poprawy. Ekspertyzę taką trzeba powierzyć osobie ze statusem rzeczoznawcy budowlanego. Lecz kim on jest? Kto może nazwać się rzeczoznawcą?

Otóż jest to osoba z dyplomem wyższej uczelni technicznej mająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej do wykształcenia specjalności oraz uprawnienia rzeczoznawcy. Aby uzyskać takie uprawnienia wymagana jest pięcioletnia praktyka zawodowa odbyta już po uzyskaniu uprawnień budowlanych i pisemnej opinii polecającej wiedzę i doświadczenie wystawionej przez dwóch rzeczoznawców budowlanych tej samej specjalności. Tak więc, jak widać, ekspertyzę powierzamy w dobre ręce.
Oczywiście przeglądy obiektów budowlanych już istniejących również mogą być przeprowadzane przez takiego eksperta (przykłady takich można znaleźć na stronie https://budownictwo.dekra.pl). Lecz gdzie i jak szukać takich specjalistów?

Każdy taki rzeczoznawca musi być wpisany w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, gdzie łatwo można takie osoby znaleźć. Innym miejscem poszukiwania może być dział uprawnień budowlanych urzędów wojewódzkich. Ekspertyzy budowlane same z siebie nie są najczęściej obowiązkowe, lecz w wyjątkowych sytuacjach są nakazane przepisami prawa budowlanego.
Sytuacją taką jest nadzór inwestorski, gdzie akurat ekspertyza taka może wynikać z umowy, lub gdy obowiązek taki zostanie nałożony na inwestora przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę. Obowiązkowo jest najczęściej ustanawiany w sytuacjach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania konstrukcji lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko naturalne.

Zdjęcia naszego reportera

nieruchomości

domy

działki

budownictwo


Brak komentarzy!