headerphoto
Home

Mazowiecki rynek nieruchomości

Województwo mazowieckie pod względem rozwoju ekonomicznego oraz atrakcyjności inwestycyjnej, nie odbiega od innych regionów europejskich.

Należy jednak podkreślić, że największy potencjał, także ten dotyczący rynku nieruchomości, skupiony jest w aglomeracji warszawskiej. W pozostałej części województwa wskaźniki ekonomiczne znajdują się poniżej średniej krajowej.

Jeśli chodzi o rynek pierwotny to pod koniec 2013 odnotowano spadek oferty dostępnej na rynku. Liczba oferowanych mieszkań regularnie zaczęła spadać. Podobnie kształtuje się tendencja na rynku pierwotnym. Boom mieszkaniowy, jaki obserwujemy w ostatnim kwartale jest dla deweloperów okazją do wyprzedania "zapasów". Jednocześnie należy podkreślić, że województwo mazowieckie charakteryzuje się szczególną atrakcyjnością inwestycyjną. Wpływ na to ma wysoki poziom innowacyjności, posiadany kapitał ludzki, stan infrastruktury technicznej, potencjał finansowy i rynkowy oraz poziom zamożności mieszkańców.

Mówiąc o sytuacji rynku nieruchomości w województwie mazowieckim, należy powiedzieć też o coraz bardziej popularnym wykupywaniu mieszkań przez obcokrajowców. 40 procent mieszkań kupionych w ciągu ostatnich pięciu lat przez cudzoziemców skoncentrowanych jest właśnie w województwie mazowieckim. W 80 procentach są to mieszkania kupione na własny użytek.

Na rynku coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się nowe mieszkania w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest to związane z programem Mieszkanie dla Młodych. W pierwszym kwartale 2014 podwyższone zostały limity programu, co przełożyło się na większe zainteresowanie zakupem własnego mieszkania. Beneficjenci, którzy ubiegają się o mieszkanie z dopłatą, od 1 kwietnia zyskują podwójnie. Po pierwsze mają oni szerszy wybór a po drugie- mogą liczyć na wyższą kwotę dofinansowania. W odpowiedzi na nowe zapisy, deweloperzy podejmują się nowych inwestycji, co ożywia rynek.

Zdjęcia naszego reportera

mieszkania

domy

działki


Brak komentarzy!